CAM BALKON S?STEMLER?

Cam Balkon Sistemleri Evinizde Estetik ve Fonksiyonel Bir Balkon Yaratman?n En Moderin Yoludur. Cam Balkon Balkonunuzun Tozdan Kirden Yagmurdan Kardan ve En Önemliside Seslerin Minumuna ?ndirilmesini Saglamak Amaçl? Üretilmi?tir. ?imdi Cam Balkon Yapt?rmaya Karar verdiyseniz Bize Ula?man?z Yeterli Olacakt?r.

Telefon: 0 322 239 06 05
Belgegeer: 0 322 239 89 69
Cep Telefonu Numaras?: 0 532 693 01 12

t1

H?zl? Servis

ALBEMA olu?abilecek sorunlarda en k?sa sürede yan?n?zda.

Ayd?nl?k ve Ferah

Katlan?r CamBalkon size ayd?nl?k ve ferah bir ortam sa?lar.

t1

Güvenlik

Can Balkon güvenli ve kullan??l?d?r.Sizi üzmez.

Farkı Nedir?

Manzara Kayb?: cam balkon kapamada arada herhangi bir profil kay?t olmad???ndan hiç bir ?ekilde görüntü kayb? olu?turmamaktad?r.

Temizlik: Cam balkon sistemlerinde cam kanatlar? içeri do?ru ard? ard?na katlanarak aç?ld???ndan dolay? d??ar? sarkmadan oturdu?unuz yerden kolayl?kla temizleme imkan? sunar.
imar mevzuat?na ayk?r?l???: cam balkon kapama görüntü kirlili?i yapmad???ndan ve binan?n d?? yap?s?n? bozmad???ndan imar mevzuat?na ayk?r? de?ildir. Bu sistemlerin uygulanmas? yerel yönetimlerin tasarrufundad?r.

Sa?l?k Aç?s?ndan: cam balkon sistemleri 1. kalite alüminyum ve geneli camdan kapl? oldu?undan dolay? herhangi bir sa?l?k sorununu tehdit etmemektedir. Aksine sistem tamamen aç?l?p kapand???ndan dolay? ve güne? enerjisini süzerek içeri ald???ndan sa?l?k aç?s?ndan art?lar katmaktad?r.

ISI Yal?t?m: Cam balkon sistemleri ?s? yal?t?m bak?m?ndan %10 - %15 plastik do?ramaya oranla so?uk olur. Fakat bu oran içinde balkonunuzu balkonluk dan ç?kar?p bir oda gibi kapatmaya da hiç gerek yoktur.

 

Fusce quis justo sem. Duis tempus volutpat orci, sit amet pharetra arcu suscipit vel. Suspendisse vitae urna turpis. Fusce aliquam, erat et viverra tristique, massa erat pretium magna, in rutrum leo mauris ut tellus. Nullam quam est, gravida non porta eget, rhoncus dictum ligula. Phasellus ac orci vel velit commodo sollicitudin in id nisi. Integer sapien turpis, bibendum quis dapibus non, lacinia non turpis. Pellentesque euismod sem et lectus lobortis sodales. Donec rutrum lacinia quam ac convallis. Mauris porta elementum tortor, eu sagittis sem tempus luctus. Mauris feugiat aliquam magna ut blandit. Praesent volutpat enim tempor arcu sodales ac tincidunt diam placerat.